Èxit de FOXIRIS en la primera competició del Desafiament ARGOS

Durant la setmana del 22 al 26 de juny va tenir lloc la primera competició del Desafiament ARGOS, competició internacional finançada per la petroliera francesa TOTAL, que té com a objectiu promocionar la robòtica mòbil per a entorns de plantes industrials d’hidrocarburs.

Argos I

L’equip FOXIRIS, liderat per GMV i del qual també formen part IDMind de Portugal i UPM-CAR, va desembarcar a Pau ben entrada la nit del diumenge 21 de juny, aprofitant fins a última hora la realització de comprovacions al terrari marcià de GMV a Madrid. Els mitjans humans i tècnics desplaçats a França van consistir en 11 persones, dues furgonetes, el robot FOXIRIS, el seu Centre de Control i material auxiliar divers a fi d’afrontar les diverses proves preparades per a una setmana de competició llarga i difícil.

El primer dia estava previst la posada en marxa del robot i la seva homologació corresponent. Amb 86 kg de pes (màxim 100 kg) i menys de 35 cm d’ample, FOXIRIS va superar àmpliament les restriccions de pes i amplària imposades per TOTAL. A continuació, va tenir lloc la comprovació de les mesures de seguretat del robot en què es va demostrar el seu perfecte funcionament (un total de quatre parades d’emergència diferents des de les locals del robot fins a les remotes del Centre de Control tant via ràdio UHF com mitjançant comunicacions sense fil Wi-Fi). Finalment, aquest primer dia es va provar in-situ la capacitat de FOXIRIS d’aturar automàticament el seu moviment davant l’aparició sobtada d’obstacles desconeguts. D’aquesta manera es complia adequadament el requisit de la competició que tot robot ha de ser capaç de treballar en un entorn amb operadors humans i fer parades d’emergència de manera segura.

Argos II

El dimarts 23 de juny va estar dedicat a provar les capacitats de visió artificial del robot fent lectures de manòmetres, nivells de pressió i claus de pas. FOXIRIS va mostrar un comportament destacable, i va reconèixer diversos valors de pressió des de diferents angles i amb condicions d’il·luminació canviants.

Els dies 24 i 25 es van fer tests de manera detalla del comportament dels cinc robots participants, tant en missions configurades des del Centre de Control com en condicions de teleoperació. Durant aquests dies, FOXIRIS va demostrar la seva capacitat de pujar de manera autònoma escales d’accés a la plataforma industrial i fer recorreguts autònoms alhora que prendre diverses lectures des de diferents ubicacions que es van seleccionar per a l’ocasió. En la missió de teleoperació es va provar, mitjançant control manual, els diferents modes d’avanç, rotació i control de les erugues davanteres, centrals i posteriors, esquivant obstacles i buscant els objectius marcats pels membres del jurat. Així mateix, les càmeres del robot van permetre mostrar tant vistes laterals com frontals de l’entorn, fet que va possibilitar als operadors ubicar-se dins el primer pis de la plataforma. Els diversos sensors làser i infrarojos (2D i ToF) van mostrar en tot moment el seu bon funcionament fent un mapa precís de l’entorn immediat en temps real.

Argos III

L’últim dia de la competició va tenir lloc la prova de resistència, en què, durant més de 2 hores i en un circuit tancat, FOXIRIS va arribar a una velocitat màxima superior als 2 km/h a fi de comprovar tant la resistència mecànica de la plataforma mòbil com el consum energètic del robot. FOXIRIS va tenir un comportament excepcional, ja que al final de la prova disposava encara d’una autonomia addicional de 3 h.

En definitiva, FOXIRIS ha finalitzat amb èxit la primera competició de les tres previstes en el desafiament ARGOS, i ha demostrat les seves capacitats i la seva tecnologia. FOXIRIS és ja, sense cap dubte, una realitat i en els pròxims mesos les activitats aniran encaminades cap a l’increment de les seves capacitats de localització, navegació i inspecció, així com a continuar avançant en el seu disseny per afrontar el repte de treballar en atmosferes explosives, de cara a la pròxima competició, que tindrà lloc al març de 2016.