Primer ús d’EGNOS en aviació civil

El dia 17 d’octubre marca una fita dins la navegació a Espanya: l’aeroport de Parayas (Santander) ha estat el primer de la xarxa Aena d’Espanya autoritzat per utilitzar el sistema europeu de navegació per satèl·lit EGNOS. Per primera vegada a Espanya, un avió equipat amb la tecnologia necessària podrà aterrar en un aeroport utilitzant el sistema europeu de navegació per satèl·lit EGNOS, la qual cosa representa un important avenç en termes de seguretat, operativitat i estalvi de costos especialment per a aerolínies regionals i l’aviació general.

El servei obert d’EGNOS va entrar en funcionament a l’octubre de 2009 per a aquelles aplicacions que no representaven un risc per a la vida, com ara la navegació personal, el seguiment de mercaderies o l’agricultura de precisió. Al març de 2011, la Comissió Europea va declarar el servei Safety-of-Life d’EGNOS apte per al seu ús en aviació civil començant un llarg treball per preparar l’entorn operacional, principalment, el disseny de procediments d’aproximació instrumental, vols de prova i anàlisi de seguretat operacional.

EGNOS és un sistema d’augmentació basat en satèl·lits (SBAS) que millora la precisió i la integritat dels senyals de navegació per satèl·lit a Europa. El sistema consisteix en una sèrie de transponedors instal·lats en tres satèl·lits geoestacionaris situats sobre la zona oriental de l’Oceà Atlàntic i sobre Europa, enllaçats amb una xarxa d’unes 40 estacions de terra i amb quatre centres de control. Aquest servei garanteix que els senyals compleixen els exigents nivells de fiabilitat requerits per l’estàndard de l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI), adaptat per al cas europeu per Eurocontrol, l’Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria.

EGNOS proporciona els mitjans per a un guiatge precís i segur en les aproximacions a petits aeroports i la seva implantació permetrà reduir retards, cancel·lacions i desviacions dels vols que operin en aquests aeroports en condicions de baixa visibilitat, i així mateix es millorarà la seguretat dels passatgers.

Per poder utilitzar EGNOS en les aproximacions, els proveïdors de serveis de navegació aèria (AENA, en el cas espanyol) han de publicar nous procediments d’aproximació instrumental basats en aquest sistema, les aeronaus hauran d’estar equipades amb receptors compatibles i els operadors rebre la certificació corresponent.

EGNOS és el resultat d’un acord tripartit entre l’ESA, la Comissió Europea i Eurocontrol, un procés que va començar fa uns 15 anys. Com a gestor inicial del programa EGNOS, l’ESA va dissenyar, va certificar i va contractar el desenvolupament del sistema a un consorci industrial liderat per Thales Alenia Space França amb una forta participació de la indústria espanyola i, en particular, de GMV. La gestió del programa va passar a les mans de la Comissió Europea el 2009. L’entitat ESSP basada a Toulouse, França, supervisa el dia a dia de les operacions del sistema.

GMV ha jugat un paper rellevant des de l’inici del programa EGNOS, participant activament en les fases de disseny i definició del sistema. La principal contribució de GMV al programa EGNOS ha estat el desenvolupament del CPFPS (EGNOS Central Processing Facility Processing Set), sovint denominat cor del Sistema EGNOS, ja que és l’element que s’encarrega del càlcul de totes les correccions que s’envien a l’usuari incloent el missatge d’integritat.

GMV també ha participat activament en el desenvolupament de bancs de proves (System Test Bed), simuladors (EGNOS End to End Simulator), eines d’anàlisi i monitoratge, i eines de qualificació del sistema (com l’ASQF- Application Specific Qualification Facility), a més d’un gran nombre d’activitats auxiliars.

A principi de setembre, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) va donar el vistiplau perquè es comencés a operar des del 17 d’octubre a l’Aeroport de Santander sota el sistema EGNOS. Així mateix, es preveu que per al primer semestre de 2014 s’instauri als aeroports d’Almeria, València i Sevilla.