GMV participa en el projecte europeu HeERO de seguretat en carretera

Espanya participa juntament amb països com ara Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Luxemburg i Turquia en la segona fase del projecte paneuropeu HeERO (Harmonised eCall European Pilot) amb què es pretén impulsar l’eCall, el nou servei de seguretat en carretera basat en la trucada automàtica al número d’emergències europeu 112.

El projecte, cofinançat per la Unió Europea (UE), l’objectiu del qual és ajudar els estats membres de la UE a preparar la implantació d’aquest sistema per al 2015, va començar el seu camí el 2011 amb la posada en marxa de la seva primera fase, en la qual van participar països com ara Croàcia, República Txeca, Finlàndia, Alemanya, Grècia, Itàlia, els Països Baixos, Romania i Suècia, on es van fer els assajos previs a la implantació de l’eCall.

A Espanya el projecte està liderat per la Direcció General de Trànsit (DGT). GMV és una de les empreses participants en el pilot que es desplegarà a Espanya, per a la realització del qual caldrà emprendre una sèrie de desenvolupaments que permetin adaptar tres segments bàsics als estàndards europeus definits. Es tracta dels centres d’atenció d’emergències (PSAP per les sigles en anglès), la xarxa de telefonia mòbil i els equips embarcats als vehicles equipats amb eCall (IVS per les sigles en anglès).

GMV desenvoluparà activitats en dos d’aquests segments, proporcionant part de les funcionalitats del sistema que equiparà el centre d’atenció d’emergències intermedi (PSAP). A Espanya estarà allotjat a la Direcció General de Trànsit (DGT) i redirigirà les trucades al centre regional corresponent d’atenció d’emergències 112, basant-se en la seva ubicació geogràfica; a més, GMV proporcionarà un conjunt de dispositius embarcats en vehicles participants en el pilot, amb capacitat per emetre trucades eCall de manera manual o automàtica.

Així mateix, GMV desenvoluparà un important paper en la gestió d’un dels quatre demostradors que s’integraran dins el pilot espanyol, concretament, el desplegat a la Comunitat de Madrid, coordinant les diferents tasques que faran possible equipar quatre vehicles per a proves, registrar tota la informació que es generi durant la campanya de proves, i analitzar-la d’acord amb un marc de prestacions definit prèviament.

Amb aquest projecte, GMV es presenta un altre cop com un agent clau en l’àrea dels serveis telemàtics per al vehicle, tant en el segment embarcat com a les plataformes que permeten oferir aquests serveis, i reafirma el seu suport al desenvolupament d’aplicacions que contribueixin a millorar la seguretat a les carreteres.