Proves d’interoperabilitat dels sistemes de comandament i control

Durant el juliol es van celebrar a la Caserna Capitán Sevillano a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón, els exercicis de preparació per a les proves d’interoperabilitat previstes per al novembre de 2011.

Tant aquestes proves prèvies com les definitives tenen per objectiu valorar el grau d’integració existent entre els diversos sistemes de comandament i control (C2) que es troben desplegats o en desenvolupament a l’Exèrcit de Terra (ET).

L’automatització de diferents funcions del combat, com a propòsit final dels sistemes C2 es pot millorar, si és possible la interoperabilitat entre aquests per a l’intercanvi d’informació i ordres, i aquesta característica és una de les preocupacions principals de l’ET, gestionada per la Direcció dels Sistemes d’Informació i Assistència Tècnica (JCISAT).

GMV sempre ha tingut en compte en els dissenys dels seus sistemes C2 aquesta capacitat d’interoperar amb altres sistemes C2 tant propis com externs, per la qual cosa se’ls ha dotat dels elements necessaris per a la representació de coneixement i l’intercanvi d’informació i missatges compatibles amb aquests sistemes.

Com a proveïdor principal de sistemes C2 a l’Exèrcit de Terra, GMV va participar en aquestes jornades, tant durant la preparació com durant la celebració, aportant els seus sistemes i el personal necessari per al suport de l’execució de les proves per demostrar el nivell d’interoperabilitat amb altres sistemes C2.
D’aquesta manera, GMV va presentar els seus sistemes C2 i va demostrar la interoperabilitat entre TALOS (C2 de suports de foc) i COMFUT (C2 del soldat del futur) amb BMS (Battlefield Management System) mitjançant NFFI (NATO Friendly Force Information).

El resultat de la demostració de GMV va ser molt satisfactori, i es van comprovar les qualitats de les seves solucions de C2 no sols operativament, sinó des del punt de vista de la seva interacció amb altres sistemes.

De cara a les jornades de proves definitives, GMV preveu ampliar les demostracions fetes per dur a terme demostracions amb altres sistemes C2 basant-se en el model de dades JC3IEDM.