Signatura d’acord amb Confianza Online

GMV ha signat un acord amb CONFIANZA ONLINE a través del qual es compromet a acomplir les normes del “Codi Ètic sobre Comerç Electrònic i Publicitat Interactiva”.

A través d’aquest acord, GMV mostra el seu compromís d’acomplir les regles ètiques de conducta, transmetent als internautes més confiança a l’hora de navegar i fer transaccions econòmiques des del seu portal web, i oferir, d’aquesta manera, més garanties als usuaris de la Xarxa, la qual cosa contribuirà a l’augment de la seva confiança en les nous mitjans.

CONFIANZA ONLINE és una associació sense ànim de lucre que neix amb vocació de projecte integral i amb l’objectiu de fomentar l’ús i la navegació de forma tranquil•la i segura a Internet i els mitjans digitals. CONFIANZA ONLINE és el primer sistema d’autoregulació que ha estat reconegut per les autoritats espanyoles amb l’atorgament del “Distintiu Públic de confiança en línia” per l’acompliment dels requisits del Reial decret 292/2004, de 20 de febrer.

GMV disposarà d’un Segell de Confiança que identifica les empreses adherides, mostrant així el seu compromís de responsabilitat en els diversos àmbits dels serveis de la societat de la informació en què actuï l’associació: la comunicació comercial, el comerç/transaccions econòmiques amb consumidors i seguretat en les transaccions; la protecció de la infància; l’accessibilitat/usabilitat; la privadesa i protecció de dades, a més de qualsevol altre servei que s’acordi.

A més a més, GMV se sotmetrà al jurat de la publicitat d’AUTOCONTROL i a la Junta Arbitral de Consum per a la resolució de les reclamacions que puguin presentar-se per suposada infracció de les normes del “Codi Ètic” en relació amb la publicitat i la contractació electrònica amb consumidors, respectivament.