GMV es posiciona com a empresa clau en el desenvolupament i la implementació del segment terreny de la segona generació de Galileo

GMV, seleccionada per l’Agència Espacial Europea com un dels tres contractistes principals de la nova fase del segment terreny de Galileo Segona Generació

Els principals objectius de la segona generació de Galileo són la introducció de nous serveis, la millora dels ja existents i l’increment de la seguretat

Galileo compta amb més de 400 milions d’usuaris arreu del món i presta serveis de posicionament, navegació i sincronització en l’àmbit global

La multinacional tecnològica GMV exerceix un paper clau en el segment terreny de la segona generació de Galileo (G2G), el sistema civil global europeu de navegació i posicionament via satèl·lit. La primera generació de Galileo (G1G) està operativa des de desembre de 2016, consta d’infraestructures espacials (26 satèl·lits avui dia) i d’infraestructures terrestres. Amb més de 400 milions d’usuaris arreu del món, presta serveis de posicionament, navegació i sincronització en l’àmbit global, amb una precisió de 20 cm.

Els principals objectius de la segona generació del Galileo o, de manera abreujada, G2G, són la introducció de nous serveis, la millora dels ja existents, l’augment de la solidesa dels sistemes, l’increment de la seguretat i la reducció tant dels costos operatius com els de manteniment del sistema. Tot això amb l’objectiu de consolidar la posició de Galileo com un dels principals sistemes GNSS del futur.

El G2G es divideix en diverses fases. En la primera, dirigida per l’ESA, es van definir, en l’àmbit de sistema, els requisits de la missió. Després va seguir una fase de preparació i, posteriorment, es duran a terme les fases d’implementació. La fase de preparació es va dividir al seu torn en diverses parts, que, executades en paral·lel per diversos consorcis, han comprès, d’una banda, activitats espacials i, per una altra, activitats terrestres. A més de ser contractista principal en diversos projectes per definir els requisits de la missió, en la fase de preparació i des de 2018 GMV encapçala un dels consorcis que treballa en el segment terreny complet del G2G.

Dins de la fase de preparació, poc abans de l’inici del confinament per la COVID, l’Agència Espacial Europea (ESA) va donar per acabada amb èxit la fase B1. Una vegada finalitzada aquesta fase, l’ESA va llançar una oferta per a la nova fase, la B2, que representa l’avantsala a la fase d’implementació de Galileo Segona Generació.

Tot i que la publicació de la invitació per presentar ofertes per a aquesta fase es va retardar fins a mitjan juny, GMV no ha interromput les seves activitats en el marc del Galileo Segona Generació. Durant aquests últims mesos, GMV ha reforçat l’equip del projecte amb noves incorporacions i nous socis, ha treballat en noves idees i ha engegat algunes de les activitats en el marc del projecte. Els integrants de l’equip han assistit a diferents cursos a fi d’augmentar les seves competències i part d’aquest s’ha certificat com SAFe® 5 Agilist. Així mateix, durant aquests mesos, GMV s’ha preparat per adequar-se a la nova realitat que ha portat la pandèmia pel que fa a les noves maneres de treball: teletreball, reunions virtuals o l’ús de noves eines.

Tot aquest treball i esforç s’ha vist recompensat i recentment l’ESA ha seleccionat una altra vegada GMV com un dels tres contractistes principals de la fase B2 del segment terreny de Galileo Segona Generació.

GMV està perfectament preparada per abordar amb èxit aquesta nova fase i amb aquest nou èxit en l’àrea de la navegació per satèl·lit i, en concret, en el marc del programa Galileo, la companyia es posiciona com una de les empreses clau per a la fase de desenvolupament i implementació del segment terreny de Galileo Segona Generació.

Per a més informació:


Direcció de Desenvolupament Corporatiu, Marketing i Comunicació
marketing@gmv.com