Notes de Premsa

 • GMV aplica Big Data per a la personalització de tractaments clínics

  La tecnologia de GMV proporcionarà als metges informació sobre patrons de conducta d’algunes de les malalties cròniques més prevalents i dels qui les pateixen. D’aquesta manera, gràcies al treball fet en el marc del projecte PAPHOS, els especialistes podran personalitzar...

 • GMV assisteix al BID en la seva estratègia de gestió del coneixement

  GMV ha treballat amb el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) per implementar les bases d’una infraestructura de gestió del coneixement amb el propòsit de facilitar informació als usuaris que sigui rellevant, contextual i precisa. L’empresa va utilitzar algunes de...

 • Tecnologia de GMV per a la defensa dels drets humans

  L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona ha posat en marxa el Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI) desenvolupat amb tecnologia de la multinacional GMV. La posada en marxa del sistema SIRECOVI...

 • GMV participa activament en el programa de R+D H2020

  La multinacional tecnològica GMV està participant activament en el Clúster de Recerca Estratègica de la Comissió Europea en tecnologia de robòtica espacial, coordinat pel projecte PERASPERA (Per aspera ad astra, en llatí, a través de les dificultats cap a les estrelles). El projecte...

 • GMV inverteix en PLD Space

  La multinacional tecnològica GMV ha decidit apostar pel projecte de PLD Space i prendrà part de l’accionariat d’aquesta jove companyia espacial. Així mateix, GMV desenvoluparà tecnologia clau i treballarà conjuntament amb PLD Space en el desenvolupament dels llançadors...