Esdeveniments

GMV cap a un nou Horitzó

Cap a un Nou Horitzó

Toledo

La Comissió Europea organitza la 10a Conferència del programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea a Espanya, amb la presència d’importants càrrecs com el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, i la directora general adjunta de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, Signe Ratso.

La Conferència té com a objectiu analitzar la participació d’Espanya en Horitzó 2020 amb la finalitat d’extreure conclusions que permetin a les entitats espanyoles millorar la seva participació en les convocatòries de propostes dels últims anys del Programa.

Importants representants del món empresarial tant de l’àmbit públic com del privat analitzaran l’estat actual del Programa Marc Horitzó 2020 i el futur Programa Marc (Horitzó Europa), i entre aquests hi haurà el director general de Secure e-Solutions de GMV, Luis Fernando Álvarez Gascón, com a vicepresident de la comissió de R+D+I de la CEOE.

Programa