Esdeveniments

Mostrar calendari

GMV, a InfoSecurity 2016

InfoSecurity Europe 2016

Londres

GMV participa a Infosecurity Europe, un dels esdeveniments de seguretat de la informació més importants a Europa, que se celebrarà a Londres.

GMV acudeix en col·laboració amb l’ICEX com a empresa referent en el sector de la ciberseguretat i juntament amb una àmplia representació d’empreses de seguretat de la informació provinents dels sectors següents: IT Distribution companies, IT Hardware, Software, Manufacturers and Suppliers, Finance/Banking/Insurance professionals i Government professionals.

GMV presentarà a l’“Espai Espanya” de l’ICEX la seva àmplia experiència en el món de la ciberseguretat, mostrant alguna de les seves solucions innovadores en aquest àmbit com checker, atalaya, gestvul, faro...

InfoSecurity Europe 2016