Serveis públics digitals

Sumem el nostre coneixement en la transformació digital de les administracions públiques

Visió general

Solucions basades en la senzillesa, transparència, rapidesa i seguretat

La proposta de GMV s’adapta als diferents àmbits de l’Administració Pública: Administració General de l’Estat, organismes dependents de les administracions públiques, administració autonòmica, administració local i universitat. Totes amb interessos molt comuns, però amb una casuística particular, i que requereixen que els diferents projectes s'hagin d’adaptar a cada una de les seves particularitats.

Subsectors

Solucions

Potenciant la rapidesa, transparència i senzillesa

 • Incorporem noves eines i tecnologies de suport a l’Administració i, en particular, a l’empleat públic, en la gestió de processos, expedients, documents.
 • Redissenyem serveis i procediments per a la simplificació dels tràmits administratius.
 • Definim esquemes i estructures d’intercanvi d’informació per a la simplificació de la tramitació administrativa, obertura de dades, etc.

Principis de digital per defecte i “només una vegada”

 • Serveis per a la integració i participació dels ciutadans a través de noves eines que l’empoderen.
 • Accessibilitat i facilitat en l’accés a la informació.
 • Potenciant l’economia de la dada mitjançant dades obertes i API d’accés.
 •  Millorant en la comunicació amb el ciutadà aconseguint la multicanalitat.

Solucions creatives per a noves necessitats

 • Desplegament de noves arquitectures programari més ràpides, automatitzades i integrades.
 • Evolució d’arquitectures tradicionals cap a solucions de virtualització en núvol híbrid.
 • Monitoratge i optimització del rendiment d’aplicacions.
 • Dotació de controls de ciberprotecció en l’àmbit d’infraestructura, dades i codi font.

Clau en la millora dels desenvolupaments

 • Garantia de privacitat i integritat de les dades, segons RGPD i ENS. Elaboració de plans d’adequació o auditories de compliment.
 • Desenvolupament d’arquitectures d’informació basades en la reutilització. Definició d’esquemes de dades que permetin la millora de la interoperabilitat.

Indispensable per garantir confiança

 • Gestió de la ciberseguretat de l’entitat, monitorant i donant una resposta immediata als incidents de ciberseguretat.
 • Ampliant visibilitat en l’organització per a una millor detecció d’incidents.
 • Aportant solucions que s’ajusten a l’entitat, adequant-se a la seva casuística i mode de treball.

Tot i que la implantació tecnològica de les empreses turístiques era elevada, la pandèmia ha provocat en el sector una acceleració en el seu procés de digitalització, amb l’objectiu d’aportar als seus clients més comoditat, seguretat i confiança davant del nou escenari.

La tendència ens porta a disposar de solucions touchless o de “contacte zero”, com el check-in / check-out en línia o l’obertura automàtica de portes. És clau el desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies de dades massives (Big Data) i d’intel·ligència artificial, com la visió artificial per a la identificació de persones, càlcul d’aforament i distància entre persones, detecció de l’ús de mascaretes, mesurament de temperatura, entre d’altres, per construir un mapa de calor per saber qui ha estat en una determinada zona de l’hotel.

Els principals riscos a què s’enfronten les empreses turístiques són els que estan dirigits cap a les apps, l’accés remot, wifi o el robatori d’informació i dades sensibles. Són habituals les campanyes de programari maliciós (malware), especialment a través de pesca (phishing), amb el robatori de dades de targetes de crèdit de clients, dades de fidelització i personals. Es pot ressaltar que el programari de segrest (ransomware) va ser una de les principals amenaces de l’any passat.

Per a una organització, un ciberatac, a més d'implicar un gran impacte econòmic, comporta un dany a la reputació, i fins i tot pot derivar en la pèrdua de clients.

Cal disposar d’una bona estratègia que garanteixi la protecció dels sistemes i infraestructures de l’empresa, a través d’una sèrie de mesures com ara pentesting, wifi segura, seguretat perimetral, protecció de dades, accés segur en núvol, seguretat des del disseny SecDevOps, i diagnòstics de seguretat que ens alertin de possibles amenaces.

La falta de formació i conscienciació dels empleats en aspectes de seguretat es converteix en molts casos en la porta d’entrada d’un gran nombre de ciberatacs.

Disposar d’un pla de conscienciació permet reduir la susceptibilitat dels empleats a infeccions de programari maliciós fins a un 90 % amb un programa en quatre passos:

 • Analitzar la probabilitat d’èxit d’atacs reals mitjançant simulació de phishing (Assess)
 • Mòduls d’entrenament interactius (Educate)
 • Eina per reportar incidents phishing (Reinforce)
 • Informes de resultats (Measure)

El servei de CISO as a Service s’encarrega de proporcionar el coneixement expert necessari per a l’organització, així com l’esforç necessari per poder dur a terme l’execució de determinats pics de demanda.

Cal tenir en compte que patir una fuga d’informació, segons el Reglament general de protecció de dades (RGPD) pot originar dures sancions que van des d’un 4 % de la facturació anual fins als 20 milions d’euros.

Per evitar un bon ensurt és fonamental conèixer la normativa i complir-la. Una auditoria de compliment ajuda a determinar la distància entre la situació actual i la desitjada davant de normatives legals vigents o l’estructura documental i procedimental d’una organització. Per a això, s’estableix el marc de referència desitjat i es duu a terme una anàlisi gap per identificar els percentatges de compliment.

Amb les solucions de data masking, s’aconsegueix seguretat tant en les proves com en la protecció de dades. A més, també s’assegura l’obtenció de dades relacionals, estables i fidedignes, eficàcia amb menys quantitat de registres, reducció dels costos de seguretat, rapidesa en la generació de proves, rapidesa de processament, i agilitat del procés i qualitat del desenvolupament.

L’automatització robòtica de processos (RPA) és un altre dels grans aliats indispensables per ajudar la transformació digital del sector turisme.

Aconseguir automatitzar processos d’administració feixucs com el procés de reserves, el registre de nom de passatgers, la validació de dades, la gestió de devolucions i reemborsaments no només impacta directament en l’estalvi de temps dedicat a aquestes tasques, sinó que redueix els errors humans i millora l’experiència de client, ja que l’empleat se centra a aportar valor al client deixant que els bots facin la feina preliminar de dades.

Contacte Turisme i Oci

Vull rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics
He llegit i accepto la  Política de privacitat *
* Aquest camp és obligatori

Source URL: https://www.gmv.com/sectors/serveis-publics-digitals