Zintegrowana informacja pasażerska

 • INFO-pass dostarcza pasażerowi informację tekstową na wyświetlaczach LED umieszczonych w pociągu (wyświetlacze przednie, boczne i wewnętrzne), informację wizualną na wyświetlaczach zainstalowanych w każdym wagonie oraz informację dźwiękową poprzez system rozgłoszeniowy jednostki.
 • INFO-pass z łatwością może zostać rozszerzony o funkcje multimedialne poprzez dodanie opcjonalnego cyfrowego serwera wideo. Dzięki modularnej architekturze możliwe jest nabycie całościowego systemu informacyjnego lub jakiejkolwiek kombinacji różnych podsystemów (SIP, informacji wideo, informacji multimedialnej).

ARCHITEKTURA

 • INFO-pass jest całkowicie oparty na architekturze cyfrowej. System rozprowadzany jest wewnątrz pociągu za pomocą sieci centralnej Ethernet. Wszystkie dostępne informacje wymieniane są pomiędzy wagonami w formacie cyfrowym.
 • Architektura ta zapewnia wysoką skalowalność systemu i ułatwia utrzymanie podczas całego cyklu życia.
 • Moduł oparty na procesorze zainstalowanym w każdym wagonie zapewnia całkowitą kontrolę peryferyjną oraz możliwość przetwarzania informacji. Moduł DVT kontroluje wszystkie wyświetlacze znajdujące się w wagonach i odtwarza na monitorach materiał wideo. Moduł ten może również zapewnić łączność z systemem rozgłoszeniowym pociągu.
 • Moduł Lokalizacji i Komunikacji umożliwia lokalizację pojazdu za pośrednictwem GPS i bezprzewodowej komunikacji z aplikacją desktopową, co pozwala na zdalne pobieranie zawartości oraz elektroniczny przekaz informacji. W tym celu wykorzystywana jest trójzakresowa antena zewnętrzna.
 • W obydwu kabinach motorniczy dysponuje terminalem HMI, który umożliwia kontrolę i monitorowanie funkcjonowania systemu.

CHARAKTERYSTYKA

 • Poprzez odbiornik GPS wysokiej czułości INFO-pass wykrywa w sposób automatyczny przyjazd pociągu na każdą stację obsługującą daną linię.
 • Funkcja lokalizowania pojazdu może zostać uzupełniona przez wykorzystanie drogomierza.
 • Informacja o stacji, na której znajduje się pociąg, i stacji kolejnej wyświetlana jest na wewnętrznych tablicach lub monitorach.
 • Dźwięk systemu rozgłoszeniowego emitowany jest w sposób symultaniczny za pomocą systemu rozgłoszeniowego pociągu.
 • Zapewnia również dodatkową informację o stacji i linii, na przykład o połączeniach z innymi środkami transportu, informację dla osób niepełnosprawnych oraz inną dowolną wymaganą informację.
 • Poprzez aplikację desktopową możliwe jest zaprogramowanie materiału tekstowego, obrazu i dźwięku, które mają zostać odtworzone w trakcie realizacji zadania. Zawartość i konfigurację pobiera się zdalnie do pociągu za pomocą interfejsu Wi-Fi. Możliwe jest również odtworzenie treści multimedialnych dla wybranych zdarzeń. Wprowadzenie punktów orientacyjnych pozwala na wyświetlenie wybranych treści w momencie wjazdu do danej strefy.
 • Nowoczesna technologia HSDPA umożliwia transmisję i odtwarzanie treści multimedialnych on-line podczas realizacji zadania.
 • Zastosowanie opcjonalnego serwera wideo na wewnętrznych monitorach pozwala nadawać treści multimedialne w formacie wideo.