Zarządzane systemy przetwarzania danych

Zarządzane systemy przetwarzania danych służą do przetwarzania i rozpowszechniania produktów wyższego szczebla. Stosują nowe modele do danych otrzymanych z czujników satelity w różnym czasie i tworzą mapy globalne i regionalne. Modele przewidujące zachowanie klimatu i środowiska są weryfikowane i scalane, co pomaga zrozumieć globalne procesy wpływające na naszą planetę.

GMV współpracuje z instytucjami, agencjami i ośrodkami badawczymi w celu wykorzystania nowych metod badawczych do analizy danych obserwacyjnych. Nowe metody mogą wzbogacić naszą wiedzę na temat środowiska naszej planety.

Firma GMV brała udział w projekcie ESA Data User Element, a obecnie uczesticzy w programie monitorowania zmiany klimatu ESA Climate Change Initiative oraz programie Eumetsat Satellite Facilities Applications. Pracujemy również przy rozwoju Ośrodka Przetwarzania Danych Poziomu 3 i 4 dla misji SMOS.

 

  • Koniec misji LISA Pathfinder

    Fale grawitacyjne są konsekwencją teorii względności Einsteina. Zgodnie z tą teorią obracające się wokół...

  • GMV przystępuje do Eurospace

    GMV przystąpiła niedawno do Eurospace, utworzonego w 1961 r. stowarzyszenia non-profit przedsiębiorstw...