Systemy zarządzania kryzysowego i awaryjnego

Firma GMV opracowała i wprowadziła zróżnicowane systemy zarządzania awaryjnego stosowane w centrach 112:

  • Platformy GIS
  • Wysunięte procesory i integratory
  • Systemy zarządzania zasobami mobilnymi oparte na własnym narzędziu zarządzania operacyjnego firmy GMV (HEGEO)

hegeo® został stworzony jako modułowa platforma do zarządzania zasobami mobilnymi głównie na potrzeby zasobów ogólnych i służb publicznych, szczególnie zasobów służb bezpieczeństwa i ratunkowych (sił bezpieczeństwa, medycznych służb ratunkowych, straży pożarnej, platform 112, itp.). Składa się z kilku modułów, których złożoność zmienia się w zależności od potrzeb użytkownika, pozwalając na wszelkiego rodzaju dopasowanie i parametryzację. Główną część stanowią: moduł zarządzania komunikacją, moduł GIS, moduł wysyłania zasobów i zarządzania logistycznego oraz moduł gromadzenia i przetwarzania danych historycznych. Elastyczność tego narzędzia i łatwość jego integracji z innymi systemami (systemami zarządzania zgłoszeniami, matrycami komutacyjnymi, itp.) sprawia, że idealnie nadaje się do zarządzania nagłymi wypadkami.

Należy również wspomnieć o doświadczeniu GMV w rozwoju platform GIS na potrzeby tego typu ośrodków w oparciu o ESRI, który jest de facto standardem rynkowym. Rozwiązania GMV są zintegrowane z innymi powszechnie stosowanymi systemami zarządzania w centrach ratunkowych. takich jak SENECA czy SITREM.