systemy zarządzania flotą

GMV wykorzystuje swoje własne narzędzie zarządzania zasobami mobilnymi hegeo® do wdrażania systemów monitorowania i śledzenia na potrzeby pojazdów i personelu służb bezpieczeństwa. Razem z modułową platformą hegeo® składającą się z modułu zarządzania komunikacją, modułu GIS, modułu wysyłania zasobów i zarządzania logistycznego oraz modułu gromadzenia i przetwarzania danych historycznych, systemy te uzupełnia serią urządzeń mobilnych ułatwiających pracę służb bezpieczeństwa, takich jak wyposażenie śledzące oparte na GPS + komunikacji GPRS/PMR/Trunking/TETRA/TETRAPOL, mobilne systemy biur wyposażone w PDA lub tablety komputery z aplikacjami do wysyłania i zgłaszania, zarządzania wykroczeniami ruchu drogowego, GIS, itp, drukarki oraz ogólnie rzecz biorąc wszystkie inne typy urządzeń pokładowych.

Systemy GMV w centrach kontroli mogą być zintegrowane z innymi systemami, takimi jak: policyjne bazy danych, systemy zarządzania zgłoszeniami, systemy zgłaszania wykroczeń itp.