systemy ochrony granic

Firma GMV opracowała technologię i zebrała niezbędne doświadczenie do rozwoju systemu nadzorowania granic, zarówno morskich, jak i lądowych.

W ramach europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR) Komisji Europejskiej, pod nadzorem Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX, skrót od francuskiego Frontières extérieures), firma GMV została wybrana do przeprowadzenia programu pilotażowego EUROSUR.

Agencja UE FRONTEX z siedzibą w Warszawie została utworzona jako wyspecjalizowana i niezależna instytucja odpowiedzialna za koordynację współpracy operacyjnej pomiędzy krajami członkowskimi na potrzeby zarządzania granicami zewnętrznymi. Zatem ma na celu pomoc krajom członkowskim w: szkoleniu ich krajowych straży granicznych, monitorowaniu rozwoju badań nad kontrolą i nadzorowaniem granic, sytuacjach wymagających zwiększonego wsparcia technicznego i operacyjnego na granicach zewnętrzych oraz zapewnieniu niezbędnego wsparcia w organizacji wpółnych operacji odsyłania imigrantów.

Głównym celem projektu pilotażowego EUROSUR jest zapewnienie niezbędnych możliwości tworzenia stałych połączeń pomiędzy całym zespołem krajowych centrów koordynowania (NCC) i samą agencją FRONTEX z wykorzystaniem rozszerzalnego systemu do udostępniania informacji. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

  • Zmniejszenie liczby nielegalnych imigrantów w obszarze Schengen
  • Zmniejszenie liczby zgonów na morzu wśród nielegalnych imigrantów
  • Zwiększenie wewnętrznego bezpieczeństwa Europy przez uniemożliwianie popełniania przestępstw na zewnętrznych granicach

Ten projekt doskonale wpisuje się w bieżącą strategię GMV, tj. umiędzynarodowienie działań w zakresie obrony i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wiodącej pozycji w Europie.