systemy dowodzenia i kierowania C4ISTAR

Systemy informacyjne dowodzenia i kierowania C4ISTAR dostarczają oficerom dowodzącym wszystkich niezbędnych informacji i zapewniają możliwość ich przetwarzania. Wspomagają proces podejmowania decyzji i umożliwiają dowódcom prawidłowe i świadome działanie w różnych częściach pola bitwy.

Firma GMV opracowuje i wdraża systemy dowodzenia i kierowania przeznaczone do scentralizowanego kierowania operacjami i ich monitorowania. Systemy te pozwalają na integrację w czasie rzeczywistym informacji pochodzących z różnych jednostek (lądowych, lotniczych czy morskich) obecnych na polu walki, zapewniając ośrodkowi dowodzenia lepszy ogląd sytuacji taktycznej.

Działania firmy GMV w tym obszarze nastawione są na inżynierię, tworzenie oprogramowania, integrację i utrzymanie. Rozwój i zakup sprzętu komputerowego zlecamy zazwyczaj wykwalifikowanym podwykonawcom, chociaż dysponujemy również możliwościami samodzielnej produkcji sprzętu.

Poprzez rozwój różnych dziedzin działalności zdobyliśmy szeroką znajomość technologii stosowanych w systemach C4ISTAR . Technologie te obejmują m.in. telokomunikację, systemy kierowania, systemy multimedialne i nawigacyjne oraz systemy zarządzania flotą.

Firma GMV opracowała ogólny system dowodzenia i kierowania, który z łatwością może zostać dostosowany do potrzeb konkretnego systemu. Składa się on z:

 • Systemów kierowania, monitorowania i planowania misji.
   
 • Systemów integrujących i zarządzających komunikacją, zarówno cywilną, jak i wojskową. W dziedzinie wojskowej GMV ma potwierdzone doświadczenie w wykorzystywaniu połączeń radiowych z przeskokiem częstotliwości w systemach kierowania i dowodzenia.
   
 • Bezpiecznych systemów przesyłania danych w sieciach publicznych; pozwala to na ograniczenie kosztów opracowania i konfiguracji systemów C4I oraz integracji z międzynarodowymi systemami.
   
 • Wyświetlacza danych operatora, wykorzystującego najnowsze ergonomiczne technologie, generowanie diagramów synoptycznych, animację wykresów, itp.
   
 • Systemów geoinformacji (GIS), dostarczających firmom dopasowane wewnętrzne produkty do opracowywania ich systemów dowodzenia i kierowania. GMV posiada również bogate doświadczenie w przeszczepianiu produktów innych firm, zarówno w zastosowaniach komercyjnych, jak i wojskowych.
   
 • Projektu modeli kompleksowego zarządzania danymi i szczegółowej znajomości najczęściej wykorzystywanych wojskowych modeli danych (ATCCIS, MCCIS, ASCA, Adap-3).
   
 • Narzędzi zapewniających interoperacyjność systemów dowodzenia i kierowania.

GMV posiada w tej dziedzinie żelazne referencje, m.in. jest dostawcą systemów dowodzenia i kontroli na potrzeby Armii Hiszpańskiej.

ROZWIĄZANIA GMV