symulacje

Symulacje to podstawowa dziedzina w środowisku obronnym, ponieważ umożliwia sprawdzenie nowych koncepcji i technologii, jednocześnie pozwalając na ścisłe, odtwarzalne, powtarzalne i opłacalne zarządzenie szkoleniami w porównaniu z zastosowaniem prawdziwych środków.

GMV posiada duże doświadczenie w opracowywaniu różnych typów symulatorów i integracji skomplikowanych systemów symulacyjnych głównie do badań operacyjnych. Dostarczamy również podsystemy oprogramowania do systemów szkoleniowych i trenażerów zadań częściowych.

Nasze zespoły brały udział w projektowaniu i rozwoju różnych typów symulatorów:

 • Symulatory R&D - służą przede wszystkim do symulacji nowych koncepcji uzbrojenia w celu weryfikacji nowych technologii i projektów.
   
 • Symulatory badań operacyjnych - umożliwiają testowanie zarówno rzeczywistego uzbrojenia, jak i nowych koncepcji uzbrojenia w różnych scenariuszach na prawdziwych polach walki, odtwarzając różne, bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, sytuacje normalnie wykorzystujące drogie rzeczywiste testowanie. Te symulatory nie tylko zapewniają precyzyjne modelowanie skomplikowanych systemów uzbrojenia, takich jak rakiety czy torpedy i potrafią przewidywać ich zachowanie, ale również umożliwiają koordynację różnych elementów biorących udział w symulacji pola walki.
   
 • Symulatory szkoleniowe - zapewniamy oprogramowanie do integracji symulatorów szkoleniowych lotniczego, radarowego oraz symulatory wirnika helikoptera, w tym Eurofighter, CN-235, C-130 Hercules, C-295, A-400M.

GMV obecnie prowadzi kilka działań w obszarze symulacji i zdobyła następujące umiejętności techniczne:

 • Fizyczne i matematyczne modelowanie skomplikowanych elektromechanicznych i elektronicznych systemów w ich środowisku operacyjnym (takie jak modele atmosfery, modele środowiska radioelektrycznego, itp.)
   
 • Rozwój oprogramowania symulacyjnego w celu wdrożenia powyższych modeli na potrzeby operacji w czasie rzeczywistym, jak i operacji offline.
   
 • Systemy pracujące w czasie rzeczywistym.
   
 • Opracowanie jąder oprogramowania do symulacji w czasie rzeczywistym.
   
 • Narzędzia analizy symulacji (takie jak techniki analizy Monte Carlo, zapisywanie i późniejsze odtwarzanie przebiegu sesji symulacyjnych, techniki statystyczne, itp.).
   
 • Najnowocześniejsze języki i narzędzia symulacyjne.
   
 • Narzędzia i języki symulacyjne 4-tej generacji (takie jak SIMMOD, SIMSCRIPT, MODSIM, MATLAB/SIMULINK).
   
 • Techniki badań operacyjnych.
   
 • Techniki symulacyjne z wykorzystaniem konstrukcji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym (HIL - Hardware-in-the-loop).
   
 • Technika analizy warunkowej („what-if”)