zastosowania wojskowo-kosmiczne

Postęp technologiczny ostatnich dziesięcioleci i komercyjne wykorzystanie technologii kosmicznych w takich dziedzinach jak telekomunikacja, obserwacja ziemi i nawigacja satelitarna umożliwiły rozwój nowych komercyjnych zastosowań i usprawnienie działania systemów, które tradycyjnie nie wykorzystywały zdobyczy sektora kosmicznego. Przemysł obronny również skorzystał z tego rozwoju i pojawiło się rosnące zapotrzebowanie na zastosowania wojskowo-kosmiczne w tych dziedzinach.

GMV jest uznanym dostawcą systemów kosmicznych z przeznaczeniem militarnym dzięki swojemu 25-letniemu doświadczeniu w przemyśle kosmicznym i wykorzystaniu oczywistej synergii w rozwoju technologicznym sektora kosmicznego i obronnego.

GMV zapewnia usługi inżynieryjne i rozwojowe w różnych dziedzinach. Dostarczamy systemy i usługi analizy misji i planowanie misji, dynamiki, lotu, centra kontroli oraz przetwarzanie danych dla wojskowych misji kosmicznych. Braliśmy udział w misjach wojskowo-kosmicznych Helios II oraz SpainSat z hiszpańskim udziałem, dostarczając segment użytkownika oraz systemy przetwarzania na potrzeby pierwszego z projektów i centrale kontroli satelitów oraz system dynamiki lotów na potrzeby drugiego. Tworzyliśmy również ośrodek przetwarzania obrazów dla Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej.

Wykorzystując naszą wiedzę oraz kluczową pozycję w najważniejszych europejskich inicjatywach i programach dotyczących nawigacji, opracowaliśmy własne technologie, która mogą zostać bezpośrednio wykorzystane w dziedzinie obronności. Do najważniejszych z nich należą:

 • Optymalizacja wykorzystania spektrum dla radionawigacyjnych sygnałów satelitarnych.
   
 • Generacja sygnału integralnego i WADGPS, jako uzupełnienia podstawowych sygnałów radionawigacyjnych ulepszające działanie podstawowego systemu aplikacji krytycznych.
   
 • Oprogramowanie przetwarzające sygnały na potrzeby odbiorników obsługujących wiele częstotliwości i wiele standardów (takich jak GPS + GLONASS + EGNOS).
   
 • Względne oraz przetwarzanie różnicowe obrazów sygnałów z satelitów radionawigacyjnych na potrzeby usprawnienia działania systemów GPS, umożliwiające ich zastosowanie w topografii, jako wspomaganie dla samolotów przy podejściu i lądowaniu w nieprzygotowanym terenie oraz na platformach mobilnych (takich jak lotniskowce), a także zastosowanie do wyrzutni rurowych rakiet, innych systemów lokalizacji, kalibracji systemów pomocy radiowej itp.
   
 • System nawigacyjno-komunikacyjny do optymalizacji zarządzania logistycznego.
   
 • Wykorzystanie czasu GPS-UTC jako podstawy do synchronizacji aplikacji w systemie komunikacji TDMA.
   
 • Narzędzia do zarządzania częstotliwościami w pełnym spektrum elektromagnetycznym.