Oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

GMV zdecydowanie stawia na oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym w swoich platformach i w architekturze informatycznej. W tym celu firma uruchomiła Centrum doskonalenia oprogramowania z otwartym kodem źródłowym. W tym Centrum GMV:

  • analizuje poszczególne krytyczne aspekty poszczególnych pakietów lub dystrybucji (np.: wydajność, skalowalność) i wybiera odpowiednie produkty dla każdego projektu;
     
  • integruje różne rozwiązania opracowane w laboratorium i poddaje je różnorodnum testom celem zapewnienia kompatybilności rozwiązań;
     
  • tworzy kopie platform klientów, aby polepszyć usługi wsparcia i konserwacji wdrożonych już platform;
     
  • poddaje testom nowe wersje i patche, sprawdzając ich stabilność i bezpieczeństwo;
     
  • zarządza wewnętrznymi kursami szkoleniowymi dla pracowników w zakresie technologii;
     
  • Centrum doskonalenia GMV gwarantuje, że usługi świadczone za pomocą oprogramowania z otwartym kodem źródłowym są maksymalnie dopasowane do wymagań klientów.

ROZWIĄZANIA GMV

DOKUMENTACJA

REFERENCJE

Klienci GMV z obszaru administracji publicznej