Transladem Transport na żądanie

GMV oferuje system do zarządzania transportem na żądanie pasażera zmierzający do poprawy efektywności transportu publicznego na obszarach słabo zaludnionych. Dzięki temu rozwiązaniu połączenia między aglomeracjami odbywają się zgodnie z realnymi potrzebami mieszkańców – pasażerowie dzwonią pod bezpłatny numer, a autobusy zatrzymują się wyłącznie tam, gdzie zamówiono usługę transportową.

Rozwiązanie to bazuje na platformie technologicznej operującej w czasie rzeczywistym, która obejmuje m.in.: 

  • Urządzenia pokładowe z odbiornikiem GPS i modemem GPRS w pojazdach
  • Interaktywne tablice informacji pasażerskiej
  • Aplikację internetową do dokonywania rezerwacji

Pierwszy system tego rodzaju został wdrożony w Hiszpanii przez region Kastylia-Leon (w 9 prowincjach) i stanowi on pionierski i innowacyjny system w skali europejskiej.