System Zarządzania Flotą Centrum zarządzania

Centrum zarządzania SAE

Oprogramowanie centrum zarządzania Inteligentnym Systemem Transportowym przetwarza informacje otrzymywane w czasie rzeczywistym, porównując je z teoretyczną konfiguracją zadania.

Podstawowe moduły:

 • GIS (System Informacji Geograficznej)
   
 • Narzędzie do kontroli linii autobusowej
   
 • Narzędzie do kontroli zadania przewozowego
   
 • Narzędzie do prognozowania czasu przyjazdu autobusu na przystanek
   
 • Narzędzie do analizy danych historycznych