SAE Sistemas de Ayuda a la Explotación

GMV jest liderem w obszarze systemów zarządzania flotą oraz systemów informacji pasażerskiej, mając za sobą ponad 400 takich realizacji dla organizatorów i operatorów transportu publicznego w ponad 100 miastach na całym świecie, m.in. w USA, Polsce, Hiszpanii, Malezji i Meksyk.
Systemy te, jako integralna część narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniają kompleksowe zarządzanie wszystkimi obszarami biznesowymi firmy, oferując informację w czasie rzeczywistym oraz późniejszą analizę uzyskanych danych.
Rdzeniem powyższych systemów jest zastosowanie lokalizacji GPS oraz transmisji danych za pośrednictwem wybranego sposobu komunikacji (GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/TETRA itp.). Powstały układ umożliwia śledzenie pozycji wszystkich zasobów (pojazdów, personelu itp.) oraz zdarzeń na mapie GIS (Systemu Informacji Geograficznej). Uzupełnieniem całości są systemy informacji pasażerskiej wykorzystujące tablice wewnętrzne w pojazdach, tablice przystankowe zlokalizowane na przystankach lub pętlach autobusowych oraz platformy najnowszej generacji (Internet, telefonia komórkowa lub PDA).
Poniższe cechy sprawiają, że system zarządzania flotą oferowany przez GMV stanowi jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie na rynku technologii ITS:

  •  Systemy wieloflotowe – zintegrowane i równoległe zarządzanie wieloma różnorodnymi flotami. Wspólne korzystanie z zasobów (systemy łączności, centrum zarządzania i zarządzanie zasobami ludzkimi) przyczynia się do powstania korzystnego efektu skali.
  • Systemy obsługujące wielu przewoźników – narzędzia zarządzania udostępniające różne profile użytkowników.
  • Intermodalność – współdziałanie ze wszystkimi rodzajami transportu publicznego (lotniczym, kolejowym, tramwajowym) umożliwiające nie tylko wymianę informacji użytecznej z punktu widzenia firmy, ale również zapewnienie użytkownikowi kompleksowej informacji o transporcie w jego otoczeniu.
  • Łączność mobilna – informacja pasażerska dostępna za pośrednictwem różnych mediów: tablic pokładowych i przystankowych, ekranów multimedialnych, interaktywnych kiosków, stron internetowych, telefonii komórkowej itp.

W GMV jesteśmy świadomi, że różne firmy mają odmienne potrzeby, dlatego oferujemy różnorodne produkty, dążąc zawsze do zapewnienia najlepszego możliwego rozwiązania. W ofercie posiadamy trzy kategorie rozwiązań:

  • System oparty o aplikację internetową
  • System międzymiastowy uproszczony
  • Kompletny system

Uzupełnienie wszystkich naszych systemów zarządzania flotą dla transportu publicznego mogą stanowić elektroniczne systemy biletowe.

ITMS opracowane przez GMV na rynek w USA