optisae

Program optisae® umożliwia optymalizację zasobów i planowanie zadań w firmach transportowych. 

W oparciu o dostępne zasoby i z uwzględnieniem warunków brzegowych pozwala wygenerować tabelę zadań operatora transportu publicznego, optymalizując wykorzystanie dostępnych zasobów i polepszając jakość realizowanych zadań. Wdrożenie optisae® przynosi następujące korzyści: 

  • maksymalizacja wydajności zasobów
  • zmniejszenie kosztów związanych z nadgodzinami, postojami pojazdów itp.
  • szybkie i efektywne planowanie długookresowe
  • wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań w przypadku niezaplanowanych nagłych zmian
  • symulacja różnych środowisk pracy. 

Ponadto optisae® zapewnia: 

  • optymalne planowanie i kompleksowe zarządzanie zasobami
  • możliwość dostosowania do potrzeb klienta, charakterystyki i dynamiki jego firmy
  • modularną architekturę umożliwiającą użycie różnych narzędzi w zależności od zaistniałego problemu.
  • integrację z innymi narzędziami korporacyjnymi za pomocą elastycznych interfejsów.