Ochrona danych

Dane, którymi zarządza GMV, należące zarówno do firmy, jak i do klientów, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia i zachowania poufności. W tym zakresie firma GMV Soluciones Globales Internet S.A zaprojektowała, wdrożyła i uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla centrali w Madrycie, Sewilli, Barcelonie, Boecillo oraz Levante. Wdrożony system jest zgodny z normą ISO 27001:2005 oraz jej odpowiednikiem hiszpańskim - UNE 71502:2004. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdraża również dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa, określone w normie ISO 27002 oraz normach poprzednich.
WGMV jesteśmy świadomi, że zagwarantowanie ciągłości operacyjnej (własnej oraz klientów) w przypadku kryzysu stanowi wartość samą w sobie. 

Dowodem tych prac i zaangażowania jest certyfikat ISO22301 uzyskany przez GMV Soluciones Globales Internet w 2013 r., obejmujący System Zarządzania Ciągłością Biznesu (SGCN lub BCMS). Od 2009 r. firma posiadała certyfikat BS25999 przyznany przez BSU, a w roku 2011 r. otrzymała podwójny certyfikat zgodności z normą hiszpańską UNE 71599 przyznany przez AENOR. GMV to pierwsza firma w Hiszpanii, która otrzymała podwójny certyfikat dla systemu zarządzania ciągłością działalności biznesowej.
Możesz otrzymać kopię Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Ciągłości Biznesu GMV Soluciones Globales Internet za pośrednictwem poczty elektronicznej: continuidadsgi@gmv.com