Wydarzenia

Robocity

RoboCity16

Madryt (Hiszpania)

GMV uczestniczy w RoboCity16 – konferencji zorganizowanej przez Centrum Automatyki i Robotyki Politechniki Madryckiej w dniach 26 i 27 maja w Madrycie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników prac europejskiego konsorcjum RoboCity2030 promującego badania nas zastosowaniami nowoczesnych technologii w robotyce. Konferencji będą towarzyszyły zajęcia warsztatowe pokazujące różne zastosowania robotyki (kulturalne, edukacyjne, przemysłowe i społeczne). RoboCity16 to doskonałe forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców, przedstawicieli przemysłu i administracji publicznej oraz użytkowników końcowych.

Podczas warsztatów zatytułowanych WS4: Robotics innovation, zorganizowanych przez Hiszpańską Platformę Technologiczno – Robotyczną, które odbędą się 27 maja, Juan Carlos Llorente – odpowiedzialny za rozwój działalności w zakresie wielkich obiektów/robotyki GMV– przedstawi aktualną sytuację robotyki i perspektywy na przyszłość w sektorze bezpieczeństwa i obrony.

Więcej informacji