Notki prasowe

  • GMV wykorzystuje Big Data do personalizacji leczenia klinicznego

    La Technologia opracowana przez GMV dostarczy lekarzom informacji na temat modeli zachowań dotyczących niektórych często występujących schorzeń przewlekłych oraz osób na nie cierpiących. W ten sposób, dzięki pracy wykonanej w ramach projektu PAPHOS, lekarze specjaliści będą mogli...

  • GMV uczestniczy w programie B+R H2020

    Międzynarodowa firma technologiczna GMV aktywnie uczestniczy w pracach Klastra Badań Strategicznych nad technologiami robotycznymi mającymi zastosowanie w kosmosie, finansowanych przez Komisję Europejską w ramach projektu PERASPERA ("Per aspera ad astra” po łacinie znaczy...

  • GMV inwestuje w akcje PLD Space

    Międzynarodowa firma technologiczna GMV stawia na projekt PLD Space i wchodzi w skład akcjonariatu tej młodej spółki z branży kosmicznej. GMV opracuje kluczowe technologie i weźmie udział, wraz z PLD Space, w rozwoju kosmicznych pojazdów nośnych ARION 1 i ARION 2, co przyczyni się...