Notki prasowe

  • GMV uczestniczy w programie B+R H2020

    Międzynarodowa firma technologiczna GMV aktywnie uczestniczy w pracach Klastra Badań Strategicznych nad technologiami robotycznymi mającymi zastosowanie w kosmosie, finansowanych przez Komisję Europejską w ramach projektu PERASPERA ("Per aspera ad astra” po łacinie znaczy...

  • GMV inwestuje w akcje PLD Space

    Międzynarodowa firma technologiczna GMV stawia na projekt PLD Space i wchodzi w skład akcjonariatu tej młodej spółki z branży kosmicznej. GMV opracuje kluczowe technologie i weźmie udział, wraz z PLD Space, w rozwoju kosmicznych pojazdów nośnych ARION 1 i ARION 2, co przyczyni się...