Dział HR

Miguel Muro
Miguel Muro

Departament Zasobów Ludzkich poszukuje utalentowanych pracowników, którym oferujemy możliwość udziału w projektach ciekawych z punktu widzenia technologicznego, pozwalających na doskonalenie umiejętności i rozwój kariery zawodowej.
W GMV staramy się stworzyć atmosferę współpracy oraz promować entuzjazm i wspierać wolę doskonalenia pracowników w zespołach