ENABLE-S3

ENABLE-S3 (Iniciativa Europea per permetre la validació de sistemes altament automatitzats segurs) és un projecte emmarcat en el programa d’ajudes H2020-ECSE,L que prepararà el camí per a la ràpida aplicació de sistemes de conducció amb un alt nivell d’automatització i sistemes de conducció autònoma en les esferes de la mobilitat en carretera, aeroespacial, ferroviària i marítima, així com en l’àmbit de la salut. Els mètodes virtuals d’assaig, verificació i selecció de proves orientades a cobertura permetran reduir a un nivell raonable les activitats de validació. El marc de validació resultant garantirà la competitivitat per a la indústria europea en la carrera global dels sistemes d’automatització, amb un potencial de mercat previst de 60.000 milions d’euros el 2025. Els resultats del projecte s’utilitzaran per proposar procediments comuns de validació per a sistemes d’alta automatització (ACPS).

GMV participarà en el cas d’ús espacial “Processador de vídeo reconfigurable per a l’espai” liderat per TASE. Els resultats d’ENABLE-S3 repercutiran directament en el mercat espacial, en particular, en el procés de qualificació de sistemes integrats automàtics crítics per a la seguretat. La majoria dels objectius perseguits per ENABLE-S3 són comuns amb el mercat de l’espai. L’àmbit espacial està centrant-se en la unificació de l’arquitectura (embarcada, aviònica, etc.) de sistemes espacials, així com en l’estricta validació de metodologies. El cas d’ús espacial en què participa GMV inclou un demostrador que sotmetrà a prova per primera vegada la viabilitat d’un procés de vídeo reconfigurable embarcat per a aplicacions d’observació terrestre, navegació per vídeo i resistència a la radiació per mitjà de tècniques d’autoreparació i autoreconfiguració.

GMV utilitzarà el sistema reconfigurable proposat basat en FPGA amb arquitectura de processador per demostrar l’ús d’algorismes diferents i complementaris de navegació autònoma en el mateix dispositiu FPGA. S’intercanviaran algorismes basats en visió diferents com mòduls d’acceleració depenent de la fase de la missió (navegació mitjançant procés d’imatges a llarga distància, navegació absoluta o navegació relativa) i adaptant el sistema de navegació a les condicions concretes de l’entorn a fi d’arribar a objectes o cossos espacials específics d’una manera automàtica. La reconfiguració tindrà un doble objectiu: s’utilitzarà per adaptar els algorismes de processament de dades –a fi d’optimitzar la resposta algorítmica a les variacions en el senyal d’entrada, la fase de la missió i les condicions ambientals– i s’utilitzarà també per reconfigurar el dispositiu de processament davant la possibilitat de fallada d’algunes parts a causa d’efectes de radiació, reassignant els mòduls de processament a les parts no danyades del dispositiu.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa Electronic Component Systems for European Leadership Joint Undertaking, amb el número 692455. Aquestes ajudes estan dotades amb fons procedents del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea així com d’Àustria, Dinamarca, Alemanya, Finlàndia, República Txeca, Itàlia, Espanya, Portugal, Polònia, Irlanda, Bèlgica, França, Països Baixos, Regne Unit, Eslovàquia i Noruega.