Ofertes de Treball

Responsable de disseny maquinari

Ref.: 187

Experiència: De 6 a 10 anys
País: Espanya
Ciutat:  Boecillo - Valladolid

Descripció

Serà el responsable de:

 • Responsable end-to-end del disseny d’equips electrònics cobrint tant els aspectes de disseny electrònic com mecànic, de control tèrmic i de fabricació de tal manera que es compleixin els requisits de fiabilitat, prestacions, mantenibilitat i qualitat dins els límits de terminis i costos establerts.
 • Responsable d’analitzar i traslladar requisits a especificacions d’enginyeria, disseny d’equips, selecció de components, esquemes PCB, prototips, protocols de proves i verificació, etc.
 • Aplicació de tècniques de disseny d’enginyeria i ús de càlculs i simuladors per al suport de les activitats de disseny electrònic, mecànic i tèrmic.
 • Desenvolupament i manteniment dels dissenys elèctric/electrònic i mecànic amb els seus corresponents esquemes, dibuixos de subacoblament, llistat de parts i BOM per al control de disseny dels sistemes.
 • Assegurar-se que els dibuixos i els plànols són precisos, completats i finalitzats en el temps estimat.
 • Proporcionar la documentació completa del disseny dels equips i cooperar amb el responsable de fabricació en l’elaboració de la documentació de fabricació i protocols de verificació, etc.
 • Responsable de la verificació dels dissenys, mitjançant anàlisis i proves sobre prototips, amb l’objecte d’assegurar el compliment de tots els requisits, identificant i resolent els problemes identificats.
 • Capacitat per optimitzar els dissenys respecte del cost de fabricació i BOM així com respecte del cost de la seva instal·lació, operació i manteniment futur.
 • Capacitat per desenvolupar i mantenir les interfícies necessàries amb el personal de màrqueting i comercial, de gestió de projectes, fabricació i manteniment així com amb els proveïdors i sotscontractistes.
 • Proveir i assistir en la creació de descripcions tècniques d’instal·lació i/o operació, procediments de prova, informes tècnics, manuals d’usuari i una altra documentació de producte segons sigui necessari.
 • Assistir en la generació de plans de proves de verificació i validació i participar en la realització de proves de verificació i validació.
 • Facilitar plans, horaris i estimació de jornada requerida per al desenvolupament de les tasques i els reports assignats.

Requisits

- Titulació: Enginyer industrial de Disseny/Electrònica
- Nivell d’anglès: Avançat
- Coneixements tècnics: 

 • Disseny electrònic
 • Compatibilitat electromagnètica