Seguretat de la Informació

Apliquem sistemes de seguretat de la informació a sistemes hospitalaris per millorar-ne la gestió i la privadesa de pacients

La Seguretat de la Informació s’ha convertit en un facilitador del negoci en les organitzacions, minimitzant les pèrdues que es puguin ocasionar per un incident i incrementant la qualitat del servei que les corporacions ofereixen als seus clients i les administracions públiques als ciutadans.

En l’àmbit hospitalari, la seguretat de la informació és una eina vital. D’una banda, és d’importància vital per la seva vinculació directa la protecció de la informació de pacients i protecció de la privadesa d’aquests. Els hospitals tenen a les seves mans informació altament sensible sobre els ciutadans, d’una banda, amb els historials clínics de pacients, i, per una altra, es tracten grans quantitats d’informació i bases de dades amb informació i coneixement mèdic que ha d’estar protegida degudament per poder donar-li una explotació correcta i assegurant en tot moment la qualitat i fiabilitat de les fonts.

Més informació sobre els sistemes d’informació de GMV aquí.