Sistemes de navegació interior

Les solucions GMV per a posicionament interior complementen les solucions GNSS d’una manera completa per a proporcionar una solució de navegació única i ubiqua.

El sistema de posicionament interior wipode ha estat desenvolupat per GMV per proporcionar una navegació sense interrupció a l’interior d’edificis, on la recepció del senyal GNSS és pobra. La tecnologia wipode empra senyals Wi-Fi per determinar la posició de l’usuari amb una precisió d’un metre. El sistema funciona en smart phones compatibles i proporciona una guia, basada en realitat augmentada, cap a la destinació desitjada dins l’edifici.

  • wipode és la solució perfecta de baix cost per al posicionament precís en edificis grans com ara hospitals, museus i centres comercials.