Informació al passatger integrada

 • INFO-pass proporciona al passatger informació de text en pantalles LED situades al llarg del tren (pantalles frontals, laterals i interiors), informació en vídeo en monitors instal·lats en cada cotxe i informació en àudio per mitjà del sistema de megafonia de la unitat.
 • INFO-pass es pot ampliar fàcilment per incloure funcions d’entreteniment en vídeo simplement mitjançant la incorporació d’un servidor de vídeo digital opcional. Gràcies a la seva arquitectura modular, és possible adquirir el sistema d’informació complet o qualsevol combinació dels diferents subsistemes (PIS, VI o VE).

ARQUITECTURA

 • INFO-pass està basat en una arquitectura totalment digital. El sistema està distribuït sobre una xarxa central Ethernet al llarg del tren. Tota la informació disponible és intercanviada digitalment entre els cotxes. 
 • Aquesta arquitectura ofereix una alta escalabilitat en el disseny del sistema i permet un millor manteniment durant el seu cicle de vida útil. 
 • Un mòdul amb base en una CPU instal·lat en cada cotxe ofereix total control perifèric i capacitats de processament d’informació. Aquest mòdul DVT controla totes les pantalles presents en cada cotxe i reprodueix contingut de vídeo a través dels monitors. Aquest mòdul també pot proporcionar connectivitat al sistema PA del tren. 
 • Un mòdul de localització i comunicació proporciona funcions de localització del tren per GPS i comunicació multimèdia sense fil amb una aplicació d’escriptori per fer descàrregues remotes de continguts i transmissió electrònica d’informació. S’utilitza per a aquest fi una antena exterior de 3 bandes. 
 • En ambdues cabines el conductor disposa de HMI per controlar i monitorar el funcionament del sistema.

CARACTERÍSTIQUES

 • Per mitjà del seu receptor GPS d’alta sensibilitat, INFO-pass fa de manera automàtica la detecció d’arribada per a cada estació de la línia. La funció de posicionament es pot complementar amb un hodòmetre.
 • La informació sobre l’estació en què es troba el tren i l’estació següent es mostra en pantalles o en monitors interiors. La megafonia relacionada s’emet de manera simultània mitjançant el sistema PA del tren.
 • Proporciona també informació addicional relacionada amb l’estació i la línia, com ara connexions amb altres mitjans de transport, informació per a persones discapacitades i qualsevol altra informació que es requereixi.
 • Es poden programar continguts de text, vídeo i àudio per reproduir-los durant el servei. S’utilitza una aplicació d’escriptori per establir la programació.
 • El contingut i la programació es poden descarregar de manera remota al tren mitjançant una interfície Wi-Fi. També es pot reproduir contingut multimèdia per a esdeveniments concrets. Es poden establir igualment punts d’interès per reproduir els continguts seleccionats a l’entrada o la sortida de l’àrea.
 • El seu modern HSDPA permet la transmissió i reproducció en línia de contingut durant el servei.
 • Amb la incorporació d’un servidor de vídeo opcional, es pot emetre contingut d’entreteniment en vídeo (VE) als monitors interiors.
 • El contingut VE comparteix el sistema amb la informació al passatger relacionada amb el servei.