Transport ferroviari

La nostra oferta en aquest sector inclou:

  • Sistemes d’ajuda a l’explotació per al transport ferroviari (SAE-R):

    • Plataformes de comunicació i control per a trens 
    • Sistemes d’emissió i validació de títols de transport
       
  • Eines d’optimització (Optisae)