Transport ferroviari

La nostra oferta en aquest sector inclou:

  • Sistemes d’ajuda a l’explotació per al transport ferroviari (SAE-R)
  •  
  • Sistemes de control de viatgers amb validació i expedició de títols de transport
  •  
  • Sistemes d'informació al viatger d'última generació (INFO-pass)
  •  
  • Sistemes de videovigilància en transport de passatgers (DV-rec)
  •  
  • Sistemes de megafonia e intercomunicació (PA & Intercom)
  •