PROJECTES DE RECERCA

Entre les activitats de R+D de la companyia en el sector del transport i la logística trobem els projectes següents:

advantis

El projecte gira al voltant de dos conceptes. D’una banda, explotar la garantia d’integritat que aportarà EGNOS i Galileo enfront del GPS, per fer realitat serveis basats en la localització que només són viables si es compta amb aquesta característica; per una altra, oferir aquests i altres serveis a través d’un únic dispositiu d’usuari i una infraestructura centralitzada. Advantis és aplicable a aquelles activitats en què la integritat és crítica en termes de responsabilitat, sigui legal o comercial.

 

armas

(Active Road Management Assisted by Satellite). Aquest projecte tracta de demostrar la viabilitat d’un sistema intel·ligent de navegació per a cotxes basat en GNSS (especialment EGNOS) i en tecnologies GSM i GPRS. Els seus objectius són: millorar la seguretat de la navegació del cotxe, convertir el control del trànsit en una proposició atractiva i realista i proporcionar una solució competitiva per al pagament automàtic basat en posicionament per satèl·lit.

giroads

Projecte que proposa una classificació i estudi exhaustiu, tant tècnic com econòmic així com dels aspectes reguladors i legals de tota mena d’aplicacions i serveis basats en la localització per satèl·lit dins el sector de la carretera.

mariss

S’emmarca dins la iniciativa conjunta de la Comissió Europea i l’ESA de predicció, monitoratge i valoració de perills naturals i desastres provocats per l’home. L’objectiu del projecte és desenvolupar un servei que proporcioni informació integrada sobre posició de vaixells en zones específiques a fi d’ajudar els estats membres de la Unió en totes les activitats relacionades amb la seguretat marítima i navegació. El valor principal de MARISS és la integració de diverses fonts d’informació, imatges de satèl·lit tant de tipus SAR (Synthetic Aperture Radar) com òptiques d’alta resolució, radar terrestre i AIS a fi i efecte de dur a terme una possible identificació dels vaixells i, per tant, d’obtenir una imatge de la situació a la zona d’interès.