COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

El nostre objectiu és satisfer les necessitats del client combinant els nostres coneixements en diferents àrees relacionades amb la tecnologia punta:

 • Disseny i fabricació de circuits basats en microprocessador, integrats en dispositius propis, incloent-hi el programari embegut.
   
 • Disseny i posada al punt de xarxes de comunicacions, incloent-hi infraestructura. Tecnologies PMR, Trunking Analògic, GSM-UMTS-GPRS, TETRA, ORBCOMM.
   
 • Enginyeria de programari. Anàlisi i disseny d’aplicacions i implantació clau en mà amb formació a l’usuari. Aplicacions sobre BD, Sistemes GIS, interfícies home-màquina, etc.
   
 • Posicionament i navegació per GPS i altres sensors, equips per a estudi de navegació aèria, infraestructures GNSS.
 • Fem desenvolupaments a la mida del client d’eines SW que són susceptibles de ser integrades en els seus propis sistemes d’informació. La nostra experiència en el desenvolupament d’aplicacions programari per a les nostres diferents àrees d’activitat ens permet oferir als nostres clients aplicacions específiques per als seus negocis amb un ampli ventall de possibilitats:

  • Experts en aplicacions Client/Servidor sobre xarxes LAN/WAN.

  • Integració amb els principals Gestors de Bases de Dades: Oracle, SQL Server, Informix.

  • Gran experiència en interfícies complexes d’usuari.

  • Experts en eines GIS. Desenvolupaments sobre els principals GIS comercials: ArcView, MapInfo, MicroStation i mòduls GIS propis.

  • Sistemes experts per a la gestió òptima dels recursos de l’empresa.

  • Eines d’anàlisi del model de negoci, processament i presentació personalitzada de la informació rellevant.

  • Desenvolupament de sistemes propis d’optimització, aplicables per exemple a la gestió de flotes.

  • Desenvolupaments de serveis WEB/WAP a mida del client.