Sistemes de Vigilància de Fronteres

GMV ha desenvolupat tecnologia i acumulat experiència en l'àmbit d'integració de sistemes per a la vigilància de fronteres, tant terrestres com marítimes.

D'especial rellevància és que en el marc del Sistema Europeu de Vigilància de Fronteres de la Comissió Europea i encomanat a FRONTEX, GMV ha estat seleccionada per desenvolupar el EUROSUR Pilot Project.

L'agència de la UE FRONTEX, amb seu a Varsòvia, va ser creada com un òrgan especialitzat i independent encarregat de coordinar la cooperació operativa entre els Estats membres en l'àmbit de de la gestió de les fronteres exteriors. Així, ajuda als Estats membres en la formació de les guàrdies frontereres nacionals, fa un seguiment de l'evolució en matèria de recerca relacionada amb el control i la vigilància de les fronteres, assisteix als Estats membres en circumstàncies que requereixen un augment de la assistència tècnica i operativa en les fronteres exteriors i proporciona el suport necessari per organitzar operacions conjuntes de retorn.

El principal objectiu del EUROSUR Pilot Project és proporcionar la capacitat de crear una connexió persistent entre diversos Centres Nacionals de Coordinació de Fronteres (NCC) entre si i amb FRONTEX, utilitzant un sistema extensible per compartir la informació que permeti:

  • Reduir el nombre d'immigrants il·legals que arriben sense detectar a l'àrea Schengen
  • Disminuir el nombre de morts d'immigrants en el mar
  • Incrementar la seguretat interna a Europa per mitjà de la prevenció criminal en les fronteres exteriors.

Aquest projecte s'emmarca dins de l'estratègia d'internacionalització de les activitats de GMV en l'àrea de Defensa i Seguretat i consolida la posició de lideratge de la companyia en l'entorn Europeu.