Sistemes de Gestió d'emergències i Crisi

GMV ha desenvolupat i implementat diversos sistemes de Gestió d'Emergències aplicats a centres 112, incloent:

  • Plataformes GIS
  • Frontals i integradors de comunicacions
  • Sistemes de gestió de recursos mòbils basats en l'eina de Gestió Operativa (Hegeo), desenvolupada per GMV.

hegeo® és una plataforma modular de gestió de recursos mòbils en general i centrada en la gestió de recursos de servei públic i molt especialment de seguretat i emergències (forces de seguretat, emergències sanitàries, lluita contra incendis, plataformes 112, etc.) Disposa de diversos mòduls la complexitat està en funció de les necessitats de l'usuari, i admet tot tipus de personalització i parametrització. Principalment es compon d'un mòdul gestor de comunicacions, un mòdul GIS, un mòdul de despatx de recursos i gestió de flota i un mòdul d'històrics i explotació de les dades. La flexibilitat d'aquesta eina i les seves possibilitats d'integració amb altres sistemes (sistemes de gestió de trucades, matrius de commutació, etc.) la fan ideal per a la gestió d'emergències.


Cal destacar així mateix l'experiència en desenvolupament de plataformes GIS per a aquest tipus de centres, basades en entorns ESRI, estàndard "de facto" al mercat. Les aplicacions de GMV s'integren amb altres sistemes de Gestió àmpliament estesos en centres d'emergències com SENECA o SITREM.