Sistemes de Comandament i Control C4ISTAR

Els sistemes d’informació per a comandament i control C4ISTAR són actualment imprescindibles per facilitar als comandaments la informació necessària i la capacitat de processament amb l’objecte de proporcionar una ajuda a la decisió per poder actuar sobre els diversos elements al camp de batalla.

GMV desenvolupa i integra sistemes de comandament i control per al monitoratge i control centralitzat de les operacions. Aquests sistemes permeten la integració en temps real de la informació procedent de les diverses unitats (terrestres, aèries o marítimes) presents al camp de batalla, i proporcionen al comandament una visió més precisa de la situació tàctica.

Les activitats de GMV en aquesta àrea estan orientades a l’enginyeria, el desenvolupament de programari, la integració i el manteniment. El desenvolupament i l’adquisició de maquinari normalment se subcontracta a subministradors qualificats, encara que es té la capacitat de produir maquinari internament.

El coneixement profund de les tecnologies d’aquest tipus de sistemes ha estat obtingut mitjançant la participació en diferents sectors d’activitat les tecnologies dels quals poden ser explotades per al benefici dels sistemes C4ISTAR. Aquestes tecnologies inclouen telecomunicacions, sistemes de control, multimèdia i sistemes de localització i gestió de flotes entre d’altres.

GMV ha desenvolupat un entorn genèric de comandament i control, personalitzable de manera senzilla per a un sistema concret, que compren:

 • Sistemes de planificació, monitoratge i control de missió.
   
 • Gestors i integradors de comunicacions, tant civils com militars. En l’àmbit militar, GMV té experiencia en la integració de ràdios amb salt de freqüència en els sues sistemes de comandament i control.
   
 • Sistemes segurs de comunicacions de dades sobre xarxes públiques, que poden permetre abaratir el cost de desenvolupament i implantació dels futurs sistemes C4ISTAR i la seva integració amb altres sistemes internacionals.
   
 • Presentació de dades a l’operador, emprant les més avançades tècniques ergonòmiques, generació de sinòptics, animació de gràfics, etc.
   
 • Sistemes d’informació geogràfica (GIS), on l’empresa disposa fins i tot de productes propis especialment adaptats per al desenvolupament de sistemes de comandament i control. També es té gran experiència en la integració de productes de tercers, tant comercials com militars.
   
 • Disseny de complexos models de gestió de dades i coneixement detallat dels models de dades militars més usuals (ATCCIS, MCCIS, ASCA, Adap-3).
   
 • Eines d'interoperabilitat de sistemes de comandament i control.

GMV té sòlides referències en aquesta àrea. En particular, es el subministrador de referència de Sistemes de Comandament i Control per a l’Exèrcit de Terra d’Espanya.

GMV SOLUCIONS