Simulació

La simulació és una àrea fonamental en l’entorn de defensa perquè permet la validació de nous conceptes i tecnologies i permet la gestió de l’entrenament d’una manera rigorosa, reproduïble, repetitiva i a baix cost en comparació amb la utilització de mitjans reals.

GMV té una àmplia experiència en el desenvolupament de diferents tipus de simuladors i es posiciona com integrador de sistemes complets de simulació, principalment per a investigació operativa, i com a subministrador de subsistemes de programari per a sistemes de simulació d’entrenament i part task trainers.

Els nostres equips han estat involucrats en el disseny i desenvolupament de diferents tipus de simuladors:

 • Simuladors de R+D, orientats principalment a simulacions de nous conceptes d’armes per validar noves tecnologies i dissenys.
   
 • Simuladors d’investigació operativa que permeten provar armes reals i nous conceptes d’armes en diferents escenaris de camp de batalla reals, recreant diferents situacions que serien molt difícils, si no impossibles, i cares de provar en la vida real. Aquests simuladors no sols modelen amb precisió els complexos sistemes d’armes, com ara míssils i torpedes, i en prediuen el comportament, sinó que també permeten la coordinació dels diversos elements involucrats en la simulació del camp de batalla.
   
 • Simuladors d’entrenament. GMV subministra programari per a la seva integració en simuladors d’entrenament d’aeronaus, simuladors d’entrenament de radar i simuladors de rotor d’helicòpter, incloent-hi l’Eurofighter, CN-235, C-130 Hércules, C-295M, A400-M.

En l’àrea de simulació, GMV realitza diferents activitats i ha desenvolupat les següents compentències tècniques:

 • Modelatge físic i matemàtic de sistemes electromecànics i electrònics complexos i del seu entorn d’operació (p.ex. models d’atmosfera, models d’entorn radioelèctric, etc.).
   
 • Desenvolupament de programari de simulació per a la implantació d’aquests models, tant per a operació off-line com per a temps real.
   
 • Sistemes operatius de temps real.
   
 • Desenvolupament de kernels de programari simulació en temps real.
   
 • Eines d’anàlisi de simulacions (i.e. tècniques d’anàlisi de Montecarlo, emmagatzemament i playback de sessions de simulació, tècniques estadístiques, etc.).
   
 • Eines i llenguatges de 4a generació per a simulació (p.ex. SIMMOD, SIMSCRIPT, MODSIM, MATLAB/SIMULINK).
   
 • Eines i llenguatges d'última generació per a simulació.
   
 • Tècniques d’investigació operativa.
   
 • Tècniques de simulació per a disseny amb HW-in-the-loop.
   
 • Tècniques d’anàlisi de "what-if".