Aplicacions Militars de l’Espai

Els avanços tecnològics de les últimes dècades i la utilització comercial de la tecnologia espacial en els camps de les telecomunicacions, l’observació de la terra i la navegació per satèl·lit han permès desenvolupar noves aplicacions comercials i millorar les prestacions de sistemes que tradicionalment no utilitzaven recursos espacials. El sector de la defensa no és aliè a aquest desenvolupament i demanda cada cop amb més intensitat aplicacions militars espacials en aquests camps.

GMV està posicionada d’una manera idònia per proporcionar sistemes espacials d’aplicació militar, i es basa en els més de 25 anys que portem treballant en el sector espacial i explotant les clares sinergies existents entre els desenvolupaments tecnològics del sector espacial i el sector de la defensa.

GMV proporciona serveis d’enginyeria i desenvolupament en diverses àrees. Per a missions espacials militars, GMV proporciona sistemes i serveis d’anàlisi de missió, planificació de missió, dinàmica de vol, centres de control, processament de dades. GMV ha participat en les missions militars espacials amb participació espanyola Helis II i SpainSat, proporcionant els sistemes de segment d’usuari i processament per a la primera i l’anàlisi de missió, el centre de control de satèl·lit, el sistema de dinàmica de vol per a la segona. Per al centre de satèl·lits de la Unió Europea, GMV ha participat en el desenvolupament del centre de processament d’imatges.

Aprofitant els coneixements i el paper rellevant de GMV en l’àrea de navegació per satèl·lit i la seva posició clau en les principals iniciatives i programes europeus de navegació, GMV ha desenvolupat tecnologia pròpia amb aplicació directa en l’àrea de Defensa. Entre aquestes tecnologies destaquen:

 • Optimització de l’ús de l’espectre en senyals de radionavegació per satèl·lit.
   
 • Generació de senyals d’integritat i WADGPS, complementaris als senyals de radionavegació bàsics, que permeten millorar les prestacions bàsiques del sistema per a aplicacions crítiques.
   
 • Programari de processament per a receptors multifreqüència i multinorma (i.e. GPS + GLONASS + EGNOS).
   
 • Processament diferencial, relatiu i cinemàtic de senyals de radionavegació per satèl·lit, que permeten millorar les prestacions del sistema GPS, fent el seu ús possible en aplicacions com ara topografia, ajuda a l’aproximació i aterratge d’aeronaus en camps no preparats i plataformes mòbils (p. ex. vaixells), determinació d’orientació de tubs llançacoets i altres sistemes, calibratge d’altres radioajudes, etc.
   
 • Integració de sistemes de localització i sistemes de comunicacions per optimitzar la gestió de flotes.
   
 • Utilització de la base de temps GPS-UTC per a aplicacions de sincronització en esquemes de comunicacions TDMA.
   
 • Eines de gestió de freqüències en tot el rang de l’espectre electromagnètic.