Altres Solucions TIC

Les Forces i els Cossos de Defensa i Seguretat, igual que d’altres organitzacions, necessiten eines i solucions TIC per a gestionar els seus processos i operacions. GMV no sols és un proveïdor especialitzat de solucions de Defensa sinó que també ofereix solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions per als seus processos. El nostre coneixement del sector de Defensa ens proporciona un avantatge a l’hora de lliurar solucions millor adaptades a la realitat operacional dels nostres clients d’aquest sector. GMV dissenya, desenvolupa i implementa aplicacions que permeten a les organitzacions anticipar-se i aprofitar les oportunitats de millora que ofereixen les noves tecnologies. Entre les nostres solucions destaquen:

  • Enginyeria, solucions i serveis de seguretat de sistemes i xarxes d’informació.
  • Solucions corporatives de correu, agenda i sincronització amb dispositius mòbils.
  • Plataformes de gestió de continguts.
  • Plataformes Intranet, portals, gestió documental.
  • Plataformes per a e-learning.
  • Solucions de mobilitat.
  • Arquitectures de sistemes i infraestructura.
  • Consultoria de processos i consultoria tecnològica.