wipode kit de desenvolupament per a desenvolupadors d’aplicacions LBS

El kit per a desenvolupament de programari (SDK) wipode ha estat creat per ajudar els desenvolupadors professionals en la creació d’aplicacions LBS que permetin la localització en interiors basada en wipode.

L’SKD wipode està compost de dos mòduls:

 • el Servei de Posicionament wipode és un servei d’Android que s’executa en segon pla i indica la posició interior 
   
 • la Biblioteca de Posicionament wipode s’utilitza per al control i el monitoratge d’aquest servei

Amb aquest tipus d’arquitectura programari és fàcil integrar wipode en qualsevol aplicació Android aliena, amb molt poc impacte en el seu rendiment i en els recursos requerits. L’aplicació aliena només ha d’incloure la Biblioteca de Posicionament wipode per obtenir la posició interior.

L’SDK wipode estàndard inclou:

 • Biblioteques de temps d’execució per comunicar amb els nivells de localització, navegació i realitat augmentada de wipode 
   
 • 10 routers Wi-Fi aptes per a wipode (es poden proporcionar unitats addicionals a petició) 
   
 • 1 servidor wipode 
   
 • 1 eina de calibratge wipode 
   
 • Terminals de demostració per a usuari 
   
 • Manuals

Oferim també assistència i formació per al disseny, el desplegament, el calibratge i la realització de proves de la xarxa wipode en l’entorn interior desitjat.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres aqui