wipode característiques principals

Característiques principals de wipode:

 • Determinació de la posició basada en el processament de senyals Wi-Fi procedents de routers adaptats wipode
   
 • Tecnologia client-servidor compatible amb Smartphones basats en Android.
   
 • Guia que orienta l’usuari fins als destins desitjats dins l’edifici mitjançant realitat augmentada utilitzant la càmera de l’Smartphone. 
   
 • El sistema requereix al voltant de 15-30 routers Wi-Fi adaptats a wipode per cobrir una superfície de 5.000 metres quadrats. Només alguns necessiten connexió a la xarxa per assegurar la comunicació amb el servidor wipode
   
 • Error típic de posició en un rang determinat de metres.
   
wipode