wipode Arquitectura de sistemes

L’arquitectura de sistemes wipode està formada per 4 elements:

 • Els routers Wi-Fi wipode.
   
 • El client wipode, instal·lat al terminal de l’usuari com a aplicació en Smartphones compatibles.
   
 • El servidor wipode, que allotja la informació de l’edifici i la topologia de la xarxa Wi-Fi, rep les peticions de l’usuari, calcula i proporciona al client de l’usuari rutes òptimes per als destins desitjats. 
   
 • L’eina de calibratge wipode, que s’utilitza per calibrar la xarxa Wi-Fi. Aquesta eina ha d’executar-se després de la instal·lació del sistema, cada cop que es modifica la xarxa Wi-Fi i de manera periòdica (preferentment un cop l’any). L’eina de calibratge s’executa en una tauleta i està connectada al servidor wipode per actualitzar automàticament les dades de la xarxa Wi-Fi.

 

wipode

El processament intern de wipode està organitzat en tres nivells:

 • El nivell de localització: determina la localització del terminal de l’usuari dins l’edifici. 
   
 • El nivell de navegació: calcula les rutes òptimes i guia l’usuari fins als destins seleccionats dins l’edifici. 
   
 • El nivell de realitat augmentada: proporciona informació rellevant adicional a l’usuari a través de la interfície de realitat augmentada