Transladem Transport a la demanda

GMV ofereix solucions que permeten gestionar la modalitat de transport a la demanda del viatger per millorar l’eficàcia i la rendibilitat del transport públic en el medi rural, de manera que les connexions entre nuclis de població es facin a la carta (els clients truquen a un telèfon gratuït i els autobusos paren només en aquells punts on hi hagi un servei sol·licitat).

La solució consta d’una plataforma tecnològica en temps real, que inclou:

  • equips embarcats amb receptor GPS i mòdem GPRS als vehicles
  • panells interactius d’informació a l’usuari
  • eina Web per a la realització de reserves
  • etc.

El primer sistema d’aquestes característiques ha estat instal·lat per la Junta de Castella i Lleó (en les seves 9 províncies) i es tracta d’un servei pioner i nou a Europa que permetrà millorar la qualitat de vida a les localitats més aïllades.