SISGAP Aparcaments

GMV proporciona un sistema de gestió centralitzada dels aparcaments regulats mitjançant parquímetres, a partir del telecontrol en temps real d’aquests anomenat SISGAP. Aquest sistema està compost per:

  • Sistema de comunicacions entre el Parquímetre i el Servidor central.
  • Servidor central: registra la informació procedent dels parquímetres; envia la informació als llocs d’operador locals i remots; i envia als parquímetres els comandaments de configuració i operació.
  • Punts d’operador: permeten monitorar, controlar i configurar tot el sistema.
  • Mòdul de gestió d’agents al carrer: permet a l’agent disposar d’un terminal de consulta que intercanvia informació amb la central

Aquest sistema aporta una sèrie de millores tant per al gestor del servei d’aparcament com per a l’Ajuntament:

  • Mostra de forma visual la informació referent als elements del sistema (parquímetres, alarmes, places ocupades) sobre cartografia.
  • Mostra l’estat d’ocupació de les places d’aparcament.
  • Mostra la recaptació per zones o parquímetres.
  • Permet consultar dades estadístiques.
  • Permet controlar de forma remota els parquímetres.

També permet a l’usuari del servei d’aparcament accedir a la informació en temps real sobre l’estat d’ocupació de la zona en què vol aparcar, mitjançant missatgeria mòbil SMS o connexió a Internet.