SAE Solucions per al transport públic

GMV és líder en Sistemes Intel·ligents de Transport. Aquests sistemes formen part integrant de les pròpies eines de gestió de l’organització i inclouen el següent:

 • Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE):
  • Supervisió centralitzada i control en temps real del servei prestat 
  • Informació al passatger en temps real en parades, a través de sms i via web 
  • Regulació i ajuda a la presa de decisions 
  • Gestió avançada de comunicacions amb vehicles i conductors 
  • Comptatge de passatgers 
  • Emmagatzemament i anàlisi de dades històriques del servei 
  • Planificació i configuració del servei 
  • Suport a la gestió del manteniment de la flota 
  • Seguretat del vehicle, gestió d’alarmes i seguiment CCTV en temps real de l’interior dels vehicles
 • Sistemes avançats de venda i validació de bitllets. GMV dissenya, desenvolupa, fabrica i comercialitza sistemes d’expedició, control i validació de títols de transport, amb els suports més moderns i la tecnologia més avançada que garanteix l’adaptació a projectes actuals i futurs.