SAE Sistemes d’informació

onboard information systems

Informació a bord

  • - Informació auditiva i visual sobre la pròxima parada, temps estimat d’arribada, correspondències, etc.
  • - Gestió remota des del centre de control

Information systems at bus stops

Informació a les parades d’autobús

  • - Temps d’espera estimat, incidents del servei, alertes/avisos, etc.
  • - Gestió remota des del centre de control
  • - Integració amb el mobiliari urbà en punts específics

New means of information systems

Nous canals d’informació

  • - Pàgines web
  • - Apps mòbils
  • - Planificador de viatge
  • - Serveis de subscripció