SAE Centre de Control

centre de control SAE

El programari del centre de control d’un sistema de gestió integral de transport processa informació en temps real, comparant-la amb la configuració de servei teòrica.

Els mòduls principals són els següents:

 • GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica)
   
 • Eina de control de línia d’autobusos
   
 • Eina de control de servei
   
 • Eina per predir el temps d’arribada de l’autobús a la parada
   
 • Eina per a l’anàlisi de la informació històrica