SAE Arquitectura

L’arquitectura d’un Sistema d’Ajuda a l’Explotació